• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

گراند سینما


اطلاعات


بزرگراه ستاری - نبش پیامبر مرکزینوع پذیرش: سنتی
نوع مرکز: مراکز فرهنگی

بزرگراه ستاری - نبش پیامبر مرکزی

تلفن: 0214701
تعداد کارت:
-

آخرین بروزرسانی شنبه (ب.ظ 19:14) 08\02\1397