• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

استخر برزی


تصاویر


اطلاعات


اسلامشهر- خیابان امام زاده عقیل- استخر برزینوع پذیرش: سنتی و الکترونیک
نوع مرکز: استخر و مجموعه های آبی

اسلامشهر- خیابان امام زاده عقیل- استخر برزی

تلفن: 56374002
تعداد کارت: 6عدد کارت پذیرش الکترونیک دارد.
-

آخرین بروزرسانی یکشنبه (ق.ظ 09:19) 15\07\1397