• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

سینما چند بعدی تهران


اطلاعات


سعادت آباد، خیابان شهید پاک نژاد، خیابان بلوار پیام، کوچه پارک، پارک پرواز شعبه 5 : پارک پروازنوع پذیرش: سنتی
نوع مرکز: مراکز فرهنگی

سعادت آباد، خیابان شهید پاک نژاد، خیابان بلوار پیام، کوچه پارک، پارک پرواز شعبه 5 : پارک پرواز

تلفن: 88355104
تعداد کارت:
-

آخرین بروزرسانی شنبه (ب.ظ 19:14) 08\02\1397