• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

استخر دریای نور


تصاویر


اطلاعات


صادقیه- بلوار فردوس شرقی- خیابان وفاآذرجنوبینوع پذیرش: سنتی و الکترونیک
نوع مرکز: استخر و مجموعه های آبی

صادقیه- بلوار فردوس شرقی- خیابان وفاآذرجنوبی

تلفن: 44094969
تعداد کارت: 7 عدد کارت پذیرش الکترونیک دارد.
-

آخرین بروزرسانی دوشنبه (ب.ظ 13:24) 05\06\1397