• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

سینما آزادی


تصاویر


اطلاعات


خ دکتر بهشتی-تقاطع خالد اسلامبولینوع پذیرش: سنتی و الکترونیک
نوع مرکز: مراکز فرهنگی

خ دکتر بهشتی-تقاطع خالد اسلامبولی

تلفن: 84480
تعداد کارت: سشنبه ها5 عدد-7عدد کارت پذیرش الکترونیک دارد.
-

آخرین بروزرسانی شنبه (ب.ظ 19:14) 08\02\1397