• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

سینما المپیک


تصاویر


اطلاعات


بزرگراه همت غرب-بعد از بوستان جوانمردان-دهکده المپیک-خیابان ورزش شرقی-سینما المپیکنوع پذیرش: سنتی
نوع مرکز: مراکز فرهنگی

بزرگراه همت غرب-بعد از بوستان جوانمردان-دهکده المپیک-خیابان ورزش شرقی-سینما المپیک

تلفن: 44764081
تعداد کارت: 4 عدد سنتی
-

آخرین بروزرسانی یکشنبه (ق.ظ 11:16) 27\03\1397