• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

شهر هفتم


اطلاعات


خ دکتر بهشتی-تقاطع خالد اسلامبولینوع پذیرش: سنتی
نوع مرکز: مراکز فرهنگی

خ دکتر بهشتی-تقاطع خالد اسلامبولی

تلفن: 84480
تعداد کارت:
-

آخرین بروزرسانی شنبه (ب.ظ 19:14) 08\02\1397