• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

سینما اشراق


تصاویر


اطلاعات


چهارراه اشراق- خیابان جشنواره- رو به روی مترو فرهنگسرانوع پذیرش: سنتی
نوع مرکز: مراکز فرهنگی

چهارراه اشراق- خیابان جشنواره- رو به روی مترو فرهنگسرا

تلفن: ۷۷۳۲۷۶۸۳
تعداد کارت: 3 عدد سنتی
-

آخرین بروزرسانی یکشنبه (ق.ظ 11:19) 27\03\1397