• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

استخر کارگران شهید معتمدی


تصاویر


آدرس


شوش غربی- اول بخارایی شمالی- استخرکارگران شهید معتمدینوع پذیرش: سنتی و الکترونیک
نوع مرکز: استخر و مجموعه های آبی

شوش غربی- اول بخارایی شمالی- استخرکارگران شهید معتمدی

تلفن: 55334324
تعداد کارت: 4 عدد کارت پذیرش الکترونیک دارد.
-

آخرین بروزرسانی یکشنبه (ق.ظ 09:02) 15\07\1397